Newsy Z Klubów

SUMMER GOTHS BE LIKE: Tomek i Iwona na…

SUMMER GOTHS BE LIKE:
Tomek i Iwona na…

Informacja Od:
Źródło by Pogłos

Data Utworzenia: 2020-05-28 18:05:54

SUMMER GOTHS BE LIKE:
Tomek i Iwona na plaży w Bolkowie podczas historycznego Castle party w 1984.

Ekipa Old Skull z wielką niechęcią i obrzydzeniem dostosowuje się do najnowszych trendów w rozrywce i zaprasza na pierwsze historyczne słuchowisko streamingowane w czasie rzeczywistym. Matko do czego to doszło, najpierw musieli się nauczyć korzystać z fejsbuka potem z instagrama a teraz mają puszczać piosenki w formie słuchowiska zupełnie na siedząco i w dodatku to transmitować on line. Paranoja jakaś. Ciężko jest być gotem wychowanym w kulturze wysyłania sobie wiadomości za pośrednictwem nietoperzy i dopasować się do obecnych wymogów. No lata 80te to to nie są z całą pewnością choć klimat się zgadza. Domek pełen pajęczyn i lochów z uroczym romantycznym ogródkiem zanurzonym w dźwiękach przypominających czasy gdy na listach przebojów krolowały takie bandy jak Public Image Limited, Killing Joke czy New Order a w rozgłośni Harcerskiej można było usłyszeć Siekierę albo 1984. Ja siedzę, ja nie tańczę to słuchowiskowa wersja słynnej oldskulowej imprezy Ja stoję, ja tańczę gdzie wino leje się strumieniami a goci pląsają do swoich ulubionych parkietowych hitów. To wszystko w wersji na siedząco już w najbliższą sobotę. Wino może się lać strumieniami ale prosimy nie pląsać. W głośnikach najlepsza selekcja muzyki zimnej: post punk, new wave, polska zimna fala, synth, halloween przez cały rok.

Ogródek otwarty od 14:00
Mroczna muzyka od 19:00

Ja siedzę, ja nie tańczę – stream na żywca z ogródka Pogłosu

SUMMER GOTHS BE LIKE:
Tomek and Iwona on the beach in Bolków during the historic Castle party in 1984.

The @[1624622884425033:274:Old Skull] team with great reluctance and disgust adapts to the latest trends in entertainment and invites you to the first historical listenings in real time. Mother, what did it come to, first they had to learn to use Facebook then from instagram and now they have to play songs in the form of a hearing completely sitting down and also broadcast it on line. Some paranoia. It's hard to be a goth raised in a culture of sending messages through bats and to meet the current requirements. Well, the 80 s are certainly not, although the climate is correct. A house full of cobwebs and dungeons with a charming romantic garden immersed in sounds reminiscent of times when there were bands such as Public Image Limited, killing joke or New Order and in the Scout station you could hear an axe or 1984. I'm sitting, I don't dance it the hearing version of the famous old-skul party I'm standing, I dance where wine is pouring streams and the goths tangled to their favorite parquet hits. It's all sitting down this Saturday. Wine may pour streams but please don't tangle. In speakers the best selection of cold music: post punk, new wave, polish cold wave, synth, Halloween all year round.

Garden open from 14:00
Dark music from 19:00

@[173324577449465:844:Ja siedzę, ja nie tańczę – stream na żywca z ogródka Pogłosu]

Translated

Powiązane artykuły

Back to top button
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker