Newsy Z Fejsa

OBF & Kenny Knots – United We Stand [2012] Complete

OBF & Kenny Knots – United We Stand [2012] Complete

Informacja Od:
Źródło by Jah Love Soundsystem

Data Utworzenia: 2020-08-14 13:52:20

UNITED WE STAND!
Podczas Jah Love Crew na żoliborskiej plaży jak i przez cały weekend w Boogaloo Beach Bar, nasi przyjaciele z inicjatywy "DaWoli" będą prowadzić zbiórkę na rzecz naszych białoruskich sióstr i braci, którzy toczą nierówną walkę z reżimem Łukaszenki. Oto kilka słów od nich:

9. sierpnia na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Od samego początku kampanii wyborczej zaczęły się represje i porwania przeciwników obecnej władzy. Nie zważając na to, że kandydatka od zjednoczonej opozycji – Swiatłana Cichanouska – zdobyła większość głosów wyborców, wybory zostały całkowicie sfałszowane. Tego samego dnia zaczęły się codzienne, masowe i pokojowe protesty w całym kraju, które były brutalnie rozpędzane za pomocą gumowych kul i granatów błyskowo-hukowych. Karetki pogotowia dostały zakaz reagowania na zgłoszenia o rannych protestujących. Tysiące zatrzymanych, setki rannych i co najmniej 2 osoby zamordowane – to tylko oficjalnie potwierdzone dane przez zakłamane władze. W mediach społecznościowych mówi się o dziesiątkach zaginionych i co najmniej 6 osobach zabitych. W całym kraju został odcięty Internet, a milicja i wojsko, uzbrojone w broń palną, zatrzymują przypadkowe osoby na ulicach miast. Są świadectwa tortur i przemocy psychicznej w więzieniach, co jest ceną za pragnienie sprawiedliwych wyborów. Prawdziwy faszyzm za wschodnią granicą…

Jesteśmy inicjatywą spontanicznie zorganizowaną na zasadach demokratycznych i antyfaszystowskich. Członkami naszej grupy są Białorusinki i Białorusini, którzy z różnych powodów, w większości politycznych, byli zmuszeni do emigracji. Czujemy ból patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju. Nadal trwają pokojowe protesty i codziennie spotykają się z brutalnością służb mundurowych. Jesteśmy dumni z niepokonanego narodu Białorusi, ale musimy mu pomóc w jakikolwiek sposób. Nie możemy dopuścić do łamania podstawowych praw człowieka i kolejnych śmierci. Prosimy o solidarność! Zbieramy teraz pieniądze na leki i środki bezpieczeństwa dla lekarzy-wolontariuszy i na konieczną pomoc rannym w czasie pokojowych manifestacji.

Z góry dziękujemy za udział.
Inicjatywa "DaWoli"

UNITED WE STAND! ✊✊
During @[783704749100388:844:Jah Love Crew na żoliborskiej plaży] as well as throughout the weekend at @[343808895742298:274:Boogaloo Beach Bar], our friends on the initiative of ′′ DaWola ′′ will be hosting a fundraiser for our Belarusian sisters and brothers who are fighting an uneven fight against the Lukashenko regime. Here are a few words from them:

On 9. August presidential election took place in Belarus. From the very beginning of the election campaign, the repression and abduction of opponents of the current government began. Regardless of the fact that the candidate from the united opposition – Light Cichanouska – won the majority of the voters, the elections were completely falsified. On the same day, daily mass and peaceful protests across the country began, which were brutally speeded up with rubber bullets and flash-bang grenades. Ambulances were banned from responding to reports of injured protestors. Thousands of detainees, hundreds of injured and at least 2 people murdered – this is only officially confirmed data by the lying authorities. Social media talks about dozens of missing persons and at least 6 dead. The Internet has been cut off across the country and the militia and the military, armed with firearms, are detaining random people in the streets of cities. There are testimonies of torture and mental abuse in prisons, which is the price for the desire for fair choices. Real fascism abroad…

We are an initiative spontaneously organized on democratic and anti-fascist terms. The members of our group are Belarusians and Belarusians, who, for various reasons, were forced to emigrate in the majority of political reasons. We feel pain looking at what is happening in our country. Peaceful protests are still ongoing and meet the brutality of uniform services every day. We are proud of the undefeated people of Belarus, but we must help them in any way. We cannot allow fundamental human rights and further deaths to be violated. We ask for solidarity! We are now raising money for medicines and safety measures for volunteers doctors and necessary help injured during peaceful manifestations.

Thank you in advance for participating.
DaWola initiative

Translated

Tags

Powiązane artykuły

Back to top button
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker